ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

Ο φακός των νέων ατόμων είναι ελαστικός και εύπλαστος και εύκολα μεταβάλλει το σχήμα του κατά τη σύσπαση του ακτινωτού μυός. Κατά τη διάρκεια όμως της ζωής η ίδια η ουσία του φακού σκληραίνει προοδευτικά και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μία δυσχέρεια στη μεταβολή του σχήματος του Οι μεταβολές αυτές του φακού έχουν επίπτωση στο εύρος της προσαρμογής που προοδευτικά μειώνεται καθώς το άτομο μεγαλώνει. Ωστόσο, μολονότι η μείωση του εύρους προσαρμογής αρχίζει από τα πρώτα χρόνια της ζωής, οι επιπτώσεις φαίνονται αργότερα, συνήθως μετά την ηλικία των 40 χρόνων. Μετά την ηλικία αυτή το εύρος της προσαρμογής έχει τόσο μειωθεί που αρχίζει να δημιουργεί προβλήματα κατά την κοντινή όραση.
Η προοδευτική μείωση της προσαρμογής ακολουθεί σταθερή πορεία σε όλα τα άτομα και περίπου το ίδιο εύρος προσαρμογής απαντάται σε όλα τα άτομα της ίδιας ηλικίας.
Βασικό σύμπτωμα της πρεσβυωπίας είναι η μειωμένη όραση για κοντά. Το άτομο δυσκολεύεται να διαβάσει και κουράζεται μετά από σύντομο διάστημα κοντινής εργασίας, ιδίως όταν ο φωτισμός δεν είναι καλός. Στην αρχή της εμφάνισης των συμπτωμάτων το άτομο με πρεσβυωπία ανακουφίζεται από τα ενοχλήματα απομακρύνοντας από τα μάτια του το αντικείμενο που θέλει να δει καθαρά, ή το έντυπο που θέλει να διαβάσει. Με την πάροδο των χρόνων η προοδευτική μείωση της ικανότητας για προσαρμογή κάνει την ανάγνωση όλο και πιο δύσκολη και τελικά πρακτικά αδύνατη.

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Ακόμα και αν ο ασθενής φοράει την κανονική του διόρθωση για μακριά, η απαιτούμενη προσαρμογή για μια δεδομένη απόσταση δεν είναι ίδια στο διορθωμένο μύωπα, στο διορθωμένο υπερμέτρωπα και στον εμμέτρωπα.
Ένας μύωπας φορώντας τα γυαλιά του, χρειάζεται λιγότερη προσαρμογή για μια δεδομένη απόσταση από έναν εμμέτρωπα, ενώ ένας υπερμέτρωπας περισσότερη.
Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η διόρθωση των γυαλιών δεν τοποθετείται επάνω στον κερατοειδή αλλά σε μια ορισμένη απόσταση από αυτόν. Ο διορθωμένος με φακό μύωπας, ή υπερμέτρωπας χρειάζεται για κοντά τον ίδιο βαθμό προσαρμογής με τον εμμέτρωπα.

Η ΟΠΤΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ
Η οπτική διόρθωση της πρεσβυωπίας, φυσικά γίνεται με θετικούς φακούς που αναπληρώνουν την πρόσθετη θετική διαθλαστική δύναμη που απαιτείται για κοντά και που η ανεπαρκούς προσαρμογή δεν μπορεί να προσφέρει.
Το πρόσθετο θετικό σφαίρωμα μπορεί να δοθεί είτε με τη μορφή ξεχωριστών γυαλιών για κοντά, είτε με τη μορφή διπλοεστιακών ή πολυεστιακών γυαλιών.

Τα διπλοεστιακά γυαλιά αποτελούνται από δύο τμήματα, το πάνω που φέρει τη μακρινή διόρθωση και το κάτω που φέρει την κοντινή.Αναγνωρίζονται λόγω της διαχωριστικής γραμμής που υπάρχει ανάμεσα στα δύο τμήματα.
Τα πολυεστιακά έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν αναγνωρίζεται καμία διαχωριστική γραμμή αλλά έχουν αυξημένο κόστος και χρειάζονται χρόνο προσαρμογής.

Scroll to Top

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή